Skip to content

GATEWAY SHM

SHM Gateway je kontrolna jedinica za prijem i slanje podataka sa kojom je, zahvaljujući LoRaWAN širokopojasnom komunikacionom protokolu, moguće upravljati i komunicirati istovremeno sa desetinama uređaja i senzora. Ovaj uređaj, pre svega, prima informacije koje prenose više senzora instaliranih preko LoRaWAN-a. Zatim, koristeći mobilnu vezu, prenosi ove podatke na onlajn servere. Opciono se može napajati iz baterije ili sa solarnog panela. SHM Gateway je opremljen LoRa, LTE, GPS i Wi-Fi antenama visokog pojačanja. Zahvaljujući dvostrukim LTE antenama, moguća je povećana pokrivenost celularnom mrežom. Uređaj takođe sadrži Wi-Fi hotspot i ugrađeni GPS za veoma preciznu sinhronizaciju i geolokaciju proizvoda. Veoma je lako podesiti zahvaljujući automatskom APN-u i uključenom PoE adapteru.