Skip to content

Povećajte brzinu fotogrametrijske obrade uz CORRELATOR3D softver

Proces odabira pravog softvera za fotogrametriju može biti izazovan. Nekoliko aspekata treba uzeti u obzir, jer će proizvod koji odaberete uticati na ceo vaš process rada. Da biste lakše odlučili, postoji pet glavnih kriterijuma koje treba imati na umu tokom procesa evaluacije.

1. Brzina obrade

Za svaki projekat vreme je od suštinskog značaja. Brži softver će omogućiti brže generisanje rezultata i njihovu isporuku na vreme. Štaviše, to će povećati vaše nepredviđeno vreme ako se nešto neočekivano pojavi tokom trajanja vašeg projekta.

2. Kvalitet rezultata

Na kraju krajeva, kvalitet geoprostornih podataka koje proizvodite biće najvažniji faktor za krajnjeg korisnika. Specifični pokazatelji u izveštaju prikazuju horizontalnu i vertikalnu tačnost, rezoluciju u prostoru kao i doslednost kompletnog projekta.. Iako rezultati mogu biti vizuelno privlačni, to ne znači nužno da su precizni. Kvalitet u apsolutnom ili relativnom smislu stoga mora biti pažljivo procenjen u procesu evaluacije.

3. Skalabilnost

Iako vaše potrebe u početku mogu biti ograničene u smislu veličine projekta, one će rasti kako se vaše poslovanje razvija. Implementacija procesa rada sa određenim proizvodom zahteva značajnu investiciju, a troškovi kasnije promene mogu biti previsoki. To znači da bi trebalo da razmislite o softverskom rešenju koje može obraditi ne samo mali broj slika, već i mnogo veće projekte.

4. Automatizacija

Sposobnost automatizacije procesa je veoma važna tokom na vrhuncu procesa. Softver koji odaberete treba da omogući automatsku obradu više projekata ili nekoliko poddelova većih projekata. Takođe, trebalo bi da imate potpunu kontrolu nad obradom, sa opcijama za prilagođavanje svakog koraka.

5. Mogućnosti uređivanja

Različiti krajnji korisnici imaju različite potrebeu vezi sa podacima. Stoga, softver koji izaberete mora imati funkcionalnosti uz pomoć kojih bi mogao da se prilagodi specifičnim zahtevima. Mogućnost ručnog uređivanja rezultata je veoma važna i nekoliko alata treba biti uključeno u fotogrametrijski proizvod.

Correlator3D se zasniva na naprednim i rigoroznim algoritmima za postizanje najviše moguće tačnosti iz bilo kog skupa podataka. Međutim, na konačne tačnosti će uglavnom uticati spoljni faktori. Oni uključuju tip kamere, kvalitet sočiva, visinu i putanju leta, korišćenje kontrolnih tačaka, i dr. Correlator3D proizvodi detaljne izveštaje kvaliteta, koji daju precizna merenja na dobijenu tačnost iz korišćenih ulaza.

Ovaj softver ima intuitivno okruženje razvijeno za optimalnu interakciju sa podacima. Korisnici mogu birati između automatizacije radnog okruženja i moćnih alata za uređivanje koji mogu kombinovati za besprekorno korisničko iskustvo. Kao za bilo koji vrhunski proizvod, osnovno znanje fotogrametrijskih principa će pomoći u dobijanju kvalitetnih izlaza i rezultata koji idu mimo projektnih zahteva.

Kroz svoj intuitivni dizajn, Correlator3D je lak za rad i brzo se uči. Nema neophodne formalne obuke. Da bi olakšali novim korisnicima iskustvo sa softverom, SimActive nudi obradu uzorka skupa podataka za prikaz priprema projekta i optimalne rezultate kroz onlajn demonstraciju. Takođe,preporučuje se da pročitate Vodič za brzi početak.

Povećajte brzinu fotogrametrijske obrade uz CORRELATOR3D softver