Skip to content

Aplitop је kompanija koja postoji od 2004. godine.
Specijalizovali su se za softvere u oblasti geodezije i građevinske industrije.
Razvili su različita rešenja za prikupljanje podataka na terenu, kao i aplikacije za obradu podataka merenja, koje rade na svim CAD platformama. O specijalizovanim aplikacijama za rad sa Point Cloud-om, projektovanju i praćenju izvođenja tunela, kao i fotogrametriju, možete pronaći više informacija na ovoj, ali i na njihovoj zvaničnoj stranici.

Dokaz za kvalitet i visoku produktivnost u svakodnevnom radu predstavlja preko 15000 zadovoljnih korisnika Aplitop softverskih rešenja širom sveta, među kojima su građevinske kompanije, univerziteti, kao i nezavisni profesionalci.
Istraživački projekti sa nekoliko univerziteta garantuju znanje i inovativnost.
lstiču da је velika mreža distributera ključni deo njihovog poslovanja i marketinga, uz punu tehničku podršku i poštovanje za sve korisnike.

Često organizuju besplatne vebinare, na kojima se možete upoznati sa najnovijim softverskim rešenjima ove kompanije i njihovom primenom, a na njihovom zvaničnom sajtu možete pronaći brojne korisne video materijale.

PROIZVODI

Geodetski projekti

MDT, koji koriste hiljade korisnika širom sveta, predstavlja kompletno rešenje za izradu svih vrsta topografskih projekata, sa mogućnošću modelovanja zemljišta parcele za izradu složenih projekata puteva ili urbanizacije.

TcpMDT Standard

MDT je aplikacija koja se instalira kao dodatak na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD® ili ZWCAD®. Nudi moćan skup alata za lako učenje i ima modularnu strukturu.
Omogućava vam da modelujete teren, koristeći tačke merene bilo kojom totalnom stanicom ili GNSS prijemnikom, uvozeći datoteke ili povezujući na veb servise. Pruža opcije za generisanje konturnih linija, crtanje profila i poprečnih preseka, proračun površine, vizuelizaciju terena u 3D, mape nagiba, uvoz i izvoz GIS fajlova, itd. Takođe, ima funkcije za rad sa nacrtima/parcelama i više dodatnih uslužnih programa.

TcpMDT Professional

MDT je aplikacija koja radi na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD® ili ZWCAD®, i ima širok spektar alata, koji su laki za korišćenje. Njegova modularna struktura omogućava korisnicima da izaberu najpogodnije opcije za svoj rad.
Obuhvata sve karakteristike standardne verzije i pruža alate za projektovanje horizontalnih i vertikalnih poravnanja, crtanje šablona projekta, izveštaja o površini i zapremini, postavljanje, virtuelni obilazak, merenja i notiranja, vodovodne, kanalizacione i kišne mreže itd. Ovaj softver je pogodan za sve vrste geodetskih projekata – za puteve, urbanizacije, kamenolome… Lako se integriše u OpenBIM tokove rada, razmenom IFC i LandXML fajlova.

Karakteristike

TcpMDT Standard

TcpMDT Professional

Upravljanje tačkama

Upravljanje tačkama

Upravljanje tačkama

Digitalni model terena

Konturne linije

Profili i poprečni preseci

Obimi između modela

Mreže i 3D reprezentacija

Projektovanje horizontalnih i vertikalnih poravnanja

Projektne deonice i kolovoz

Zemljani radovi

Finalni teren

Omeđavanje

Virtuelna tura

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

/

/

/

/

/

/

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

TcpMDT SurveyingTransformacije koordinata i obrada snimaka totalne stanice.
Topografski modul se može instalirati preko standardnog ili profesionalnog MDT-a, i veoma je koristan za obradu posmatranja totalne stanice, izračunavanje koordinata tačaka, kompenzaciju travera i mreža itd.
Takođe omogućava izvođenje globalnih i lokalnih transformacija koordinata. EPSG baza podataka je uključena sa globalnom pokrivenošću referentnih sistema, organizovanih po zemljama.

TcpMDT Image

Podešavanje, upravljanje i transformacija slika integrisanih u MDT.
Ova CAD aplikacija vam omogućava da izvršite sve vrste operacija na digitalnim slikama, georeferenciranim ili ne, u velikom broju formata. Dizajnirana je posebno za potrebe geodetskih, građevinskih, arhitektonskih ili arheoloških projekata, u kojima je uobičajeno raditi sa aerofotografijama, ortosnimcima i skeniranim mapama u kombinaciji sa vektorskim crtežima.
Sa MDT Image-om možete lako georeferencirati i izobličiti slike koristeći kontrolne tačke, iz njihovih koordinata ili koristeći kao referentnu kartografiju samog CAD crteža.