Skip to content

Aplitop

Aplitop је kompanija koja postoji od 2004. godine.
Specijalizovali su se za softvere u oblasti geodezije i građevinske industrije.
Razvili su različita rešenja za prikupljanje podataka na terenu, kao i aplikacije za obradu podataka merenja, koje rade na svim CAD platformama. O specijalizovanim aplikacijama za rad sa Point Cloud-om, projektovanju i praćenju izvođenja tunela, kao i fotogrametriju, možete pronaći više informacija na njihovoj zvaničnoj stranici.

Dokaz za kvalitet i visoku produktivnost u svakodnevnom radu predstavlja preko 15000 zadovoljnih korisnika Aplitop softverskih rešenja širom sveta, među kojima su građevinske kompanije, univerziteti, kao i nezavisni profesionalci.
Istraživački projekti sa nekoliko univerziteta garantuju znanje i inovativnost.
lstiču da је velika mreža distributera ključni deo njihovog poslovanja i marketinga, uz punu tehničku podršku i poštovanje za sve korisnike.

Često organizuju besplatne vebinare, na kojima se možete upoznati sa najnovijim softverskim rešenjima ove kompanije i njihovom primenom, a na njihovom zvaničnom sajtu možete pronaći brojne korisne video materijale.