Skip to content

Move Solutions


Kako funkcioniše sistem?

Move Solutions rešenja za bežični monitoring obuhvataju tri ključna elementa: mrežu bežičnih senzora, LoRaWAN komunikacioni prolaz i Move Cloud platformu.
Bežični senzorski sistem automatski komunicira merne podatke preko LoRaWAN-a sa mrežnim prolazom (Gateway) koji zauzvrat šalje primljene podatke preko 4G ili LTE na onlajn servere. Move Cloud platforma je veb alat zasnovan na cloud-u, koji vam omogućava da pristupite, pregledate i eksportujete svoje podatke merenja i konfigurišete podešavanja celog senzorskog sistema.
Move Cloud platformi možete pristupiti 24/7 sa bilo koje lokacije ili uređaja širom sveta. Jedna od glavnih prednosti Move Cloud platforme je da nudi daljinski pristup mernim podacima i omogućava daljinsko konfigurisanje svih instaliranih senzora.

Bežični uređaji

LoRaWAN

Move Cloud platforma

Jedna od velikih prednosti svih Move uređaja je bežični rad povezan sa baterijom kao izvorom napajanja. Protokol radio prenosa je izabran među najnaprednijim tehnologijama, birajući LoRaWAN zbog njegovog prenosa na velike udaljenosti (stotine, hiljade metara) i niske potrošnje energije. Ova mala potrošnja omogućava uređajima da godinama rade samo sa ugrađenim baterijama, a zamena baterija je veoma brza i laka.

LoRaWAN je stvoren pre nekoliko godina, deo je porodice LPWAN (Low Power Wide Area Network). Korišćenjem LoRa moguće je prenositi podatke kroz velika područja sa malom snagom prenosa i malom potrošnjom energije.
Zahvaljujući svojim karakteristikama, LoRaWAN je savršen za okolnosti kada je mnogo uređaja rasprostranjeno na velikim područjima, često bez električne mreže, kao u slučaju monitoringa infrastrukture.

Move Cloud platforma je daljinski dostupan onlajn portal na kome je moguće pregledati podatke detektovane od strane senzora, upravljati čitavim sistemom za praćenje, konfigurisati ga i obraditi rezultate, koristeći posebno dizajnirane algoritme. Ovaj portal je usluga koju Move Solutions nudi svim svojim korisnicima sa ciljem da im olakša i ubrza rad na analizi i proučavanju praćenih podataka. Na ovaj način, građevinski i drugi inženjeri, koji započnu projekat monitoringa takođe dobijaju besplatan pristup svim radnim parametrima svakog pojedinačnog instaliranog senzora.

KOMANDNA TABLA

Korisničko iskustvo je od suštinskog značaja za kompleksne portale,
zbog čegaje posebno Move Cloud dizajniran tako da pomogne u razumevanju podataka i da bude jednostavan i intuitivan.

PODACI

Moguće je pristupiti svim ikada dobijenim podacima
koje detektuju senzori
i analizirati ih, upoređivati
i međusobno ih povezati. Analizom sirovih podataka moguće je razumeti trend stanja posmatrane konstrukcije tokom vremena.

ALATI ZA SVE VRSTE KONSTRUKCIJA

Za svaku vrstu infrastrukture razvijeni su posebni alati kako bi se odgovorilo na sve potrebe monitoringa. Neke konstrukcije različito reaguju na kvar ili starenje, i zahtevaju praćenje veoma različitih parametara.

Paket za monitoring

Instalacija celog bežičnog senzorskog sistema na licu mesta je brza i laka: jednostavno montirajte svaki uređaj na objekat koji želite da nadgledate i uključite LoRaWAN Gateway. Štaviše, možete daljinski da konfigurišete ceo sistem, pre, tokom ili posle instalacije, koristeći svoj laptop ili tablet. Nakon instalacije i podešavanja, Move bežični sistem za monitoring će početi da meri i možete početi da nadgledate sa svog stola.
Bežični senzorski sistem automatski komunicira merne podatke preko LoRaWAN komunikacionog protokola (na stotine, hiljade metara udaljenosti). Zauzvrat, Gateway šalje podatke primljene preko 4G ili LTE na onlajn servere.
Sistem kompletira Move Cloud platforma. Ova usluga je veb alat zasnovan na cloud-u, koji vam omogućava pristup, pregled i eksportovanje podataka merenja i konfigurisanje podešavanja celog senzorskog sistema. Platformi Move Cloud možete pristupiti 24/7 sa bilo koje lokacije ili uređaja širom sveta. Jedna od glavnih prednosti Move Cloud platforme je da nudi daljinski pristup podacima i omogućava daljinsko konfigurisanje svih instaliranih senzora. Ovo štedi vreme i trud. Pored toga, podaci se mogu analizirati korišćenjem algoritama za obradu koji su uključeni u uslugu, kako bi se automatski i bez napora izvršili složeni proračuni, korelacije i analize. Takođe, možete lako da konfigurišete upozorenja za više primalaca koji će primati obaveštenja putem e-pošte.

Proizvodi:

DYNAMIC SENSOR
STATIC SENSOR
DYNAMIC SENSOR

WIRELESS DISPLACEMENT SENSOR

WIRELESS TILTMETER

WIRELESS VIBROMETER

DYNAMIC SENSOR
STATIC SENSOR
COMMUNICATION DEVICE

WIRELESS ACCELEROMETER
SHM

WIRELESS
TILT BEAM

WIRELESS
ANALOG NODE

COMMUNICATION DEVICE
COMMUNICATION DEVICE

WIRELESS
DIGITAL NODE

GATEWAY SHM