Skip to content

WIRELESS ANALOG NODE

Uređaj koji omogućava svim povezanim senzorima (prvobitno ožičenim) bežičnu LoRaWAN komunikaciju. Analog Communication Node (‚‚Analogni komunikacioni čvor”) je kompatibilan sa većinom analognih interfejsa koji se koriste za geotehničke senzore. Kada se geotehnički senzori povežu na analogni čvor i kada su mrežni prolazi ispravno instalirani na licu mesta, spremni su za prijem, skladištenje i slanje podataka. Možete slobodno da konfigurišete analogni čvor i sve senzore povezane daljinski koristeći Move Cloud platformu. Savršeno za implementaciju bilo kog sistema za praćenje i ispunjavanje svih zahteva projekta.

Ključni parametri:

– Bežični uređaj sa ugrađenom dugovečnom baterijom
– Omogućava LoRaWAN bežičnu komunikaciju sa bilo kojim žičnim senzorom
– Podržana 4 kanala senzora
– Brzina uzorkovanja se može podesiti na daljinu
– Podržava očitavanje strujne petlje (4-20mA) (2, 3, 4 žice)
– Podržava PT-100 (3, 4 žice)
ADC: 24-bitni Delta-Sigma sa samokalibracijom
– Izuzetno laka instalacija sa raznovrsnim opcijama ugradnje
– Vodootpornost: IP=67