Skip to content

WIRELESS DISPLACEMENT SENSOR

Deck je bežični senzor koji omogućava merenje dinamičke amplitude pomeranja sa tačnošću od 0,01 mm i frekvencije vibracija (preko FFT algoritma – Brza Furijeova transformacija) bilo koje strukture na kojoj se primenjuje. Na svakom senzoru prag se može podesiti daljinski preko Move Cloud platforme. Svaki senzor kontinuirano uzorkuje amplitudu oscilacije i, ako je ovaj prag prekoračen, senzor snima i prenosi 10 sekundi pre i 20 sekundi posle događaja. Potpuno je bežični, a baterija može trajati nekoliko godina.

Deck senzor prenosi tačna očitavanja sa lokacije
preko LoRaWAN bežičnog komunikacionog protokola preko mrežnog prolaza. Možete da pregledate svoje podatke i komunicirati sa njima na mreži koristeći Move Cloud platformu. Postoji više algoritama za obradu podataka i korelaciju koje je razvio Move.
Idealan je za dinamičko praćenje velikih objekata kao što su mostovi i nadvožnjaci.


Ključni parametri:

– Bežični senzor dinamičkog pomeranja
– Jednoosna merenja paralelna z osi ili upravna na x/y osu
– Integrisani senzor temperature
– Izuzetno laka instalacija
– Nizak učinak buke
– Rezolucija od 0,012 mm, 0,024 mm; Preciznost pomaka ±0,01 mm i opseg ± 1,5 mm, ± 3 mm
– Ugrađena dugovečna baterija
– Vodootpornost: IP=67