Skip to content

Iskliznuće vozova iz šina: uzroci i prevencija

Iskliznuća vozova iz šina nisu tako česta kao saobraćajne nesreće, ali kada se dogode obično su smrtonosne. Samo u 2019. godini, u SAD-u smo imali 11.776 železničkih nesreća, sa ukupno 858 izgubljenih života; u Evropi tokom iste godine bili smo svedoci 1552 nesreće, sa 824 poginulih.

Koji su razlozi ovih nesreća?

1. Problemi u vezi sa prugom su glavni razlog za iskakanje vozova iz šina. Više od polovine njih je zbog polomljenih šina i zavara, dok su ostali uzrokovani geometrijom koloseka, defektima spojnih šipki, izbočenim kolosecima, širokim kolosecima i drugim problemima.

2. Kvar opreme je drugi najčešći razlog za iskakanje voza iz šina i uključuje kvar kočnica voza, kvar točkova ili kvarove na lokomotivi.

3. Ljudski faktor je treći najčešći uzrok: prekoračenje brzine, nedostatak komunikacije sa operaterima, ignorisanje sigurnosnih znakova ili pogrešno podešavanje skretnica – sve to faktori koji mogu ugroziti mnoge živote.

4. Faktori životne sredine, kao što su poplave, odroni kamenja, jaki vetrovi ili lavine, takođe mogu biti opasni po vozove, tj. ljude.

Kako možemo sprečiti iskliznuće vozova iz šina?

Da bi se sprečile železničke nesreće, izbegavanje vožnje kada su vremenski uslovi loši sigurno može smanjiti uzroke vezane za životnu sredinu, dok pružanje odgovarajuće obuke železničkim radnicima može pomoći da naprave manje grešaka. Međutim, za kvar opreme i probleme u vezi sa prugom jedina moguća prevencija je obavljanje odgovarajuće inspekcije i održavanja. Redovni monitoring železničke infrastrukture može značajno smanjiti nesreće, više od bilo koje druge preventivne strategije.

Dakle, ako je to toliko važno, zašto se monitoring železnice često ne radi kako treba?

U mnogim slučajevima, problem je povezan sa troškovima, posebno kada je u pitanju praćenje pruge. Praćenje pruge se obično i dalje obavlja putem skupih, složenih i dugotrajnih instalacija, sa kablovskim i zastarelim senzorima. Međutim, sada postoje nove tehnologije koje mogu pomoći u adekvatnom monitoringu železnice.

Pametni monitoring železnica je odgovor za bezbednije i efikasnije železnice. Odnosi se na upotrebu bežičnih, isplativih i malih uređaja koji omogućavaju daljinsko, lakše i u realnom vremenu  praćenje.